Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/06/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 25/06/2018

Giá chào nhập khẩu ngô không thay đổi so với ngày hôm trước

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

25/06

22/06

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

213

213

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

210

210

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

215

215

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

212

212

 

Tin tham khảo