Chào giá nhập khẩu ngô ngày 24/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 24/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục ổn định

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

24/04

23/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

234

234

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

231

231

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

234

234

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

231

231

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

231

231

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

228

228

Tin tham khảo