Chào giá nhập khẩu ngô ngày 20/06/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 20/06/2018

Giá chào nhập khẩu ngô tăng nhẹ trở lại

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

20/06

19/06

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

213

213

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

210

210

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

216

215

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

213

212

 

Tin tham khảo