Chào giá nhập khẩu ngô ngày 20/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 20/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô giảm theo đà giảm của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

20/04

19/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

234

235

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

231

232

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

234

235

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

231

232

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

231

232

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

228

229

Tin tham khảo