Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/06/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/06/2018

Giá chào nhập khẩu ngô tiếp tục giảm theo đà giảm của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

19/06

18/06

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

213

217

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

210

214

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

215

217

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

212

214

 

Tin tham khảo