Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 19/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô điều chỉnh tăng

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

19/04

18/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

235

233

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

232

230

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

235

233

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

232

230

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

232

230

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

229

227

Tin tham khảo