Chào giá nhập khẩu ngô ngày 17/09/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 17/09/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tăng nhẹ

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

17/09

15/09

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

202

201

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

199

198

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

205

203

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

202

200

Tin tham khảo