Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/3/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/3/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

15/3

14/3

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

204

202

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

201

199

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

200

198

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

197

195

Tin tham khảo