Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/05/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/05/2018

Chào giá nhập khẩu ngô giao tháng 7/8 tiếp tục tăng nhẹ

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

16/05

15/05

NGÔ: một số nhà cung cấp chào giá nhập khẩu ngô tháng 6 thấp để chốt tàu

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

229

231

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

226

228

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

232

231

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

229

228

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

233

232

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

230

229

Tin tham khảo