Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 16/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô quay đầu giảm khá mạnh theo đà giảm của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

16/04

13/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

235

238

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

232

235

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

235

238

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

232

235

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

232

235

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

229

232

Tin tham khảo