Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/9/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/9/2018

Chào giá nhập khẩu ngô giảm theo đà giảm của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

13/09

12/09

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

206

213

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

203

210

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

212

216

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

209

213

 

Tin tham khảo