Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/03/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 13/03/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục điều chỉnh tăng

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

13/03

12/03

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

236

233.5

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

233

230.5

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6/7

235

234.5

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6/7

232

231.5

Tin tham khảo