Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/06/2018
 

Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/06/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tiếp tục điều chỉnh giảm

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

12/06

11/06

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

220

222

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

217

219

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

221

223

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 8

218

220

Tin tham khảo