Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 12/01/2018

Giá chào nhập khẩu ngô tăng nhẹ

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

12/01

11/01

NGÔ:

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

205.5

205

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 4/5/6/7

202.5

202

DDGS

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 4-6

237

235

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 4-6

235

233

LÚA MỲ TACN

Cái Lân- lúa mỳ châu Âu- CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

216

216

Cái Mép – lúa mỳ châu Âu - CNF- giao tại cảng xuất 15/2-15/3

213

213