Chào giá nhập khẩu ngô ngày 07/05/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 07/05/2018

Chào giá nhập khẩu ngô điều chỉnh giảm

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

07/05

04/05

NGÔ            

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

234

235

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

230

231

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

232

233

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

229

230

Tin tham khảo