Chào giá nhập khẩu ngô ngày 06/07/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 06/07/2018

Giá chào nhập khẩu ngô giảm nhẹ so với hôm trước.

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

06/07

05/07

NGÔ: 

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

208

209

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 9

205

206

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

214

214

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10/11/12

211

211

 

Tin tham khảo