Chào giá nhập khẩu ngô ngày 06/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 06/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô điều chỉnh tăng

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

06/04

05/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

231

229

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

228

226

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6/7

228

226

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6/7

225

223

Tin tham khảo