Chào giá nhập khẩu ngô ngày 05/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 05/04/2018

Chào giá nhập khẩu ngô ổn định sau khi điều chỉnh giảm trong hôm trước đó

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

05/04

04/04

NGÔ

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

229

229

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 5

226

226

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ- CNF- giao tại cảng xuất tháng 6/7

226

226

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6/7

223

223

Tin tham khảo