Chào giá nhập khẩu ngô ngày 04/05/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Chào giá nhập khẩu ngô ngày 04/05/2018

Chào giá nhập khẩu ngô tăng theo đà tăng của giá thế giới

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU

NGUYÊN LIỆU

04/05

03/05

NGÔ            

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

235

234

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 6

231

230

Cái Lân- ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi- CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

233

231

Vũng Tàu – ngô Mỹ/Nam Mỹ/Nam Phi - CNF- giao tại cảng xuất tháng 7

230

228

Tin tham khảo