Chào giá nhập khẩu khô đậu tương tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 10/9/2019
 

Chào giá nhập khẩu khô đậu tương tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu ngày 10/9/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 10/9/2019

Đvt: USD/tấn

 

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Đêm qua, một số nhà máy chưa mua chốt mua khô đậu tương shipment tháng 10/11 do lo sợ giá tăng trở lại.

Cái Lân- khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

356-358

352-353

Giao dịch nhiều

Vũng Tàu – khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 10

352-354

348-349

Giao dịch nhiều

Cái Lân- khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

363-365

359-360

Giao dịch nhiều

Vũng Tàu – khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 11

359-361

355-356

Giao dịch nhiều

Cái Lân- khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

367-369

363-364

Giao dịch ít

Vũng Tàu – khô đậu tương Argentina - CNF- giao tại cảng xuất tháng 12

363-365

359-360

Giao dịch ít

 

Tin tham khảo