Chào giá nhập khẩu DDGS tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 20/8/2019
 

Chào giá nhập khẩu DDGS tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 20/8/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 20/8/2019

Đvt: USD/tấn

 

DDGS

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10

219

217-218

Giao dịch nhiều

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10

217

215-216

Giao dịch nhiều

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 10

221

219-220

Giao dịch khá nhiều

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 10

219

217-218

Giao dịch khá nhiều

 

Tin tham khảo