Chào giá nhập khẩu DDGS tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 17/9
 

Chào giá nhập khẩu DDGS tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 17/9

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 17/9/2019

Đvt: USD/tấn

DDGS

Hải Phòng – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 10

230

227

Giao dịch ít

HCM – DDGS Mỹ - CNF – giao tại cảng xuất tháng 10

228

225

Giao dịch ít

Tin tham khảo