Chào giá nhập khẩu cám gạo trích ly tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 19/8/2019
 

Chào giá nhập khẩu cám gạo trích ly tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 19/8/2019

- GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 19/8/2019

Đvt: USD/tấn

 

CÁM GẠO TRÍCH LY

Hải Phòng – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ - CNF – giao tại cảng xuất 15/8-15/9

204

202

Các bên ký mua nhiều hơn

HCM – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ - CNF – giao tại cảng xuất 15/8-15/9

201

199

Các bên ký mua nhiều hơn

 

Tin tham khảo