Chào giá nhập khẩu cám gạo trích ly tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 10/9/2019
 

Chào giá nhập khẩu cám gạo trích ly tại cảng Hải Phòng và HCM ngày 10/9/2019

GIÁ CHÀO NHẬP KHẨU NGÀY 10/9/2019

Đvt: USD/tấn

 

CÁM GẠO TRÍCH LY

Hải Phòng – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ - CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10

215

212

Hầu như không có giao dịch

HCM – cám gạo trích ly loại 2 Ấn Độ - CNF – giao tại cảng xuất 15/9-15/10

212

209

Hầu như không có giao dịch

 

Tin tham khảo