Chào giá ngô nhập khẩu tại cảng tiếp tục xu hướng giảm
 

Chào giá ngô nhập khẩu tại cảng tiếp tục xu hướng giảm

Đầu tuần qua (18-24/09), chào giá ngô giao ngay tại khu vực cảng TP HCM/HP tiếp tục có xu hướng giảm với mức giảm khoảng 200 đồng/kg so với tuần trước.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí