Chấm dứt hiệu lực văn bản cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón
 

Chấm dứt hiệu lực văn bản cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi cục hải quan tỉnh, thành phố thông báo việc chấm dứt hiệu lực văn bản cảnh báo gian lận thuế tự vệ mặt hàng phân bón.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí