Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 9/8/2018
 

Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 9/8/2018

Tính đến ngày 9/8/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống được 380.000 ha/740.000 ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 51,4%, (cùng kỳ năm ngoái đạt 53,1%)

Tin tham khảo