Cập nhật sản xuất vụ Thu - Đông đến 26/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Thu - Đông đến 26/10/2017

Theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, tính đến ngày 26/10/2017, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Thu Đông xuống giống khoảng 800.000/810.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 310.000 ha, năng suất ước tính khoảng 5,3-5,4 tấn/ha.

Tin tham khảo