Cập nhật sản xuất vụ Thu – Đông 2017 đến 28/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Thu – Đông 2017 đến 28/12

Tính đến ngày 28/12/2017, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Thu Đông xuống giống khoảng 860.000/810.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 800.000 ha, năng suất khoảng 5,3 tấn/ha.

Tin tham khảo