Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 30/5/2019
 

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 30/5/2019

Tính đến ngày 30/05/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2019 được 1,3 triệu ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch sớm khoảng 60.000 ha. Tiến độ thu hoạch đạt 4,6%.

Tin tham khảo