Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 2/5/2019
 

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 2/5/2019

Tính đến ngày 2/5/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống được 860 ngàn ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch. Tiến độ gieo sạ đạt 54% (cùng kỳ 45,5%)

Tin tham khảo