Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 9/8/2018
 

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 9/8/2018

Đến 9/8/2018, theo Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,6 triệu ha/1,65 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được 760 ngàn ha với năng suất 5,7 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 47,5%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (54,9%). Tuy nhiên, các trao đổi với chúng tôi với nhiều thương lái cho biết tỷ lệ thu hoạch thực tế vụ Hè Thu cao hơn so với thông kê kể trên.

Tin tham khảo