Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 28/6/2018
 

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 28/6/2018

Tính đến ngày 28/6/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,550 triệu ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được 160.000 ha với năng suất khoảng 5,8 – 5,9 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 10,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (17,7%). Vụ Thu Đông 2018 đã xuống giống được 100.000ha/776.000 ha diện tích kế hoạch, tỷ lệ gieo sạ đạt 13%.

Tin tham khảo