Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 26/4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 26/4/2018

Tính đến ngày 26/4/2018, theo số liệu của cục trồng trọt - Bộ nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Hè Thu 2018 đã xuống được 650.000 ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, tỷ lệ gieo sạ đạt 39,4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (46,9%).

Tin tham khảo