Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 14/06/2018
 

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 14/06/2018

Tính đến ngày 14/6/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,460 triệu ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được 120.000 ha với năng suất khoảng 5,8 tấn/ha.

Tin tham khảo