Cập nhật sản xuất vụ Hè - Thu 2018 đến 19/4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Hè - Thu 2018 đến 19/4/2018

Tính đến ngày 19/4/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Hè Thu 2018 đã xuống được 450.000 ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 27,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (34,4%).

Tin tham khảo