Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 7/3/2019

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 7/3/2019

Tính đến ngày 07/03/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Đông Xuân 2018-19 khoảng 1,597 triệu ha/1,573 triệu ha diện tích kế hoạch (đạt 101,3%), thu hoạch khoảng 780 ngàn ha, năng suất 6,4 – 6,5 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 48,8% (cùng kỳ 25,6%)

Tin tham khảo