Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2017/18 đến 25/01/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2017/18 đến 25/01/2018

Tính đến ngày 25/01/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2017-18  khoảng 1,530 triệu ha/ 1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 152.000 ha.