Cập nhật sản xuất vụ Đông - Xuân 2017-2018 đến 28/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Đông - Xuân 2017-2018 đến 28/12

Tính đến ngày 28/12/2017, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2017-18 khoảng 1,2 triệu ha/ 1,650 triệu ha diện tích kế hoạch.

Tin tham khảo