Cập nhật sản xuất vụ Đông - Xuân 2017-2018 đến 26/4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Đông - Xuân 2017-2018 đến 26/4/2018

Tính đến ngày 26/4/2018, theo số liệu của cục trồng trọt - Bộ nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2017-18 khoảng 1,600 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 1,55 triệu ha với năng suất khoảng 6,5 – 6,6 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 99,4%.

Tin tham khảo