Cập nhật sản xuất vụ Đông - Xuân 2017-2018 đến 19/4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật sản xuất vụ Đông - Xuân 2017-2018 đến 19/4/2018

Tính đến ngày 19/4/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2017-18 khoảng 1,600 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 1,4 triệu ha với năng suất khoảng 6,6 – 6,7 tấn/ha.Tỷ lệ thu hoạch đạt 87,5%.

Tin tham khảo