Cập nhật 18/5: Vùng ĐBSCL xuống giống 980 ngàn ha vụ Hè Thu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cập nhật 18/5: Vùng ĐBSCL xuống giống 980 ngàn ha vụ Hè Thu

Tính đến ngày 18/5/2017, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Hè Thu 2017 xuống giống được 980 ngàn ha/ 1,6 triệu ha diện tích kế hoạch.

Tin tham khảo