Cao su tự nhiên nằm trong danh sách các mặt hàng nguyên liệu quan trọng của EU trong năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao su tự nhiên nằm trong danh sách các mặt hàng nguyên liệu quan trọng của EU trong năm 2017

Ngày 28/9, cao su tự nhiên đã được đưa vào danh sách các mặt hàng nguyên liệu quan trọng của EU trong năm 2017. Cao su tự nhiên cũng là vật liệu thô sinh học duy nhất được đưa vào danh sách.

Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe và vật liệu làm từ cao su Châu Âu (ETRMA) cho biết đây là một bước tiến quan trọng cho ngành cao su. Điều này giúp tăng cường sức cạnh tranh của ngành cao su, đồng thời kích thích sản xuất cao su tự nhiên trong EU vượt lên các nước sản xuất cao su truyền thống khác.