Cao su Tân Biên: Công ty mẹ quý II lãi đột biến 141 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao su Tân Biên: Công ty mẹ quý II lãi đột biến 141 tỷ đồng

Giá cao su trong quý II/2017 bình quân đạt 46,78 triệu đồng/tấn, tăng gần 40% so với mức 33,66 triệu đồng trong quý II/2016. Ngoài ra, do quý II/2016 chỉ tính tháng 5 và tháng 6 nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 7,7 tỷ đồng.

CTCP Cao su Tân Biên (mã RTB) đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2017 của công ty mẹ. Theo đó, lợi nhuận trong quý II tăng đột biến 1.764% so với cùng kỳ năm trước nhờ thanh lý vườn cây và giá cao su tăng.

Quý II, doanh thu thuần đạt 79,3 tỷ đồng, tăng 140,8%; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 8,9 tỷ đồng, tăng 20,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 174,6 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 7,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 155,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 49,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 217,8 tỷ đồng.
Thu nhập khác đóng góp hơn 165 tỷ đồng trong quý II và hơn 168 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 183,6 tỷ đồng, trong đó quý II đạt 141,4 tỷ đồng.
Giải trình về nguyên nhân tăng lợi nhuận đột biến, RTB cho biết, do năm trước RTB vừa cổ phần, báo cáo tài chính quý II/2016 được lập từ ngày 01/05/2016 (tức quý II/2016 chỉ có 2 tháng) nên khi so sánh với số liệu báo cáo tài chính quý II/2017 sẽ có sự chênh lệch lớn.
Mặt khác, giá bán sản phẩm chính là mủ cao su sơ chế quý II/2017 đạt 46,78 triệu đồng/tấn cao hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong quý II/2017 công ty đã thanh lý vườn cây cao su 162 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không có khoản thu nhập này.

Cao su Tân Biên đang giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và thanh khoản rất thấp đến không có giao dịch mua bán cổ phiếu. Năm 2017, RTB đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 126,6 tỷ đồng. 

BizLive

Tin tham khảo