Cao su Phước Hòa sẽ bán toàn bộ 37,2% vốn tại KCN Nam Tân Uyên

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao su Phước Hòa sẽ bán toàn bộ 37,2% vốn tại KCN Nam Tân Uyên

Đơn vị mua lại gần hết số cổ phần trên chính là Công ty mẹ VRG để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí