Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch lãi hơn 400 tỷ năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch lãi hơn 400 tỷ năm 2018

Lợi nhuận sau thuế 2017 của PHR là 332 tỷ đồng. EPS đạt 4.164 đồng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí