Cao su Phước Hòa bán 2,8 triệu cổ phiếu quỹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cao su Phước Hòa bán 2,8 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) vừa đăng ký bán toàn bộ 2,8 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 2/5 đến 31/5 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Giá giao dịch lớn hơn hoặc bằng 40.000 đồng/cp. Tạm tính ở mức giá này, PHR có thể thu về 112 tỷ đồng.

Khối lượng đặt lệnh mỗi ngày tối thiểu 3% và tối đa 10% tổng khối lượng bán ra. Mục đích giao dịch cân đối lại nguồn vốn.

Bnews

Tin tham khảo