Cao su 6/2019 - Giá mủ cao su tại thị trường Việt Nam tăng nhẹ