Cáo buộc tránh thuế bán phá giá của Minh Phú và căng thẳng ngành tôm
 

Cáo buộc tránh thuế bán phá giá của Minh Phú và căng thẳng ngành tôm

Thiếu nguyên liệu trong nước đẩy các doanh nghiệp chế biến xuất tôm bắt buộc chấp nhận thua lỗ, thậm chí đối măt rủi ro mua tôm nguyên liệu từ bên ngoài.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí