Cảnh báo nguy cơ cháy đồng mía trong mùa khô ở Kon Tum
 

Cảnh báo nguy cơ cháy đồng mía trong mùa khô ở Kon Tum

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí